Благоустрояване и паркоустрояване на предблоково простронство

Благоустрояване и паркоустрояване на предблоково простронство между бул.„Пещерско шосе“ и ул.„Бряст

Населено място: гр. Пловдив

Възложител: Община Пловдив

Завършен на: 25.07.2011г.

Основни дейности: Предметът на договора е благоустрояване и паркоустрояване на съществуваща квартална градинка и предблоково пространаство. Изградени са паркови алей и са оформени централна площаска за общуване. Положена е тротоарна настилка от бетонови плочи – 1920 м2, градински бордюри – 971 м. Изградена е
и детска площадка за деца 3 – 12 год. с ограда. Монтирани са пейки, пергола и беседка, направено е осветление. Изграден е и паткинг от перфорирани плочи на тревна фуга – 760 м2. Реконструкция на тревни площи – 3850 м2.