Изграждане на Ритейл парк Първомай- магазини за хранителни и промишлени стоки

Изграждане на Ритейл парк Първомай- магазини за хранителни и промишлени стоки

Изграждане на Ритейл парк Първомай- магазини за хранителни и промишлени стоки, със застроена площ от 3 158 м2 и площ на УПИ 9 269м2. Инвеститор е ЗЕТ ЕСТЕЙТ ЕООД, гр. София.