Благоустрояване на междублоково простронство

Благоустрояване на междублоково простронство на бул. „Шести Септември“ № 195-201

Населено място: гр. Пловдив

Възложител: Община Пловдив

Завършен на: 29.08.2011г.

Основни дейности: изградени са паркови алеи и е оформена централна площадка за общуване, изградена е детска плошадка за възрастова група 3 – 12 год. с ограда. Мотнирани са ударопоглъщаща настилка – гумена и твърда от бетонови плочи. Монтирани са градински пейки – 6 бр., перголи.

Оформени са паркоместа с пътни ивици – 1373 м2
пред жилищни блокове. Изпълнен е и паркинг с асфалтова настилка – 1220 м2, положена е настилка от тротоарни и бетонови плочи – 3950 м2, подмяна на тротоарни и градински бордюри – 1350 м. Направена е цялостна система за осветление, вкл. производство, доставка и монтаж на стълбове.