Изграждане на бензиностанция Петрол

Изграждане на бензиностанция Петрол

Ремонтни дейности на бензиностанция Петрол

Населено място: гр. Пловдив

Възложител: „ВВ – КОМЕРС” ООД

Завършен на: 29.07.2003г.

Основни дейности: Направа на осветен банд и окачен таван на бензиностанция.