Проектиране и строително монтажни работи за обособяване на Регионален високотехнологичен център „Свети Георги“

Проектиране и строително монтажни работи за обособяване на Регионален високотехнологичен център „Свети Георги“ в сградата на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

Населено място: гр. Пловдив

Възложител: ДЗЗД Център за трансфер на знания и здравни технологии в ендоскопската хирургия „Свети Георги“ – гр. Пловдив

Завършен на: 28.05.2014г.

Основни дейности: Демонтаж на старо амортизирано оборудване, изкътване и сваляне на стара мазилка, фаянсови плочки. Подмяна на съществуваща ВиК и Ел инсталация. Ремонт и възстановяване на медицинските газове. Доставка и монтаж на ПВЦ електропроводима настилка,
автоматична плъзгаша врата и летяща врата с едно крило от неръждаема стомана. Доставка и монтаж на окачен таван. Монтаж на високотехнологично оборудване.