Саниране на сграда Патоанатомия, Патофизиология и Съдебна медицина – Пловдив

Саниране на сграда Патоанатомия, Патофизиология и Съдебна медицина – Пловдив

Предмет на договора: Саниране на сграда „ Патоанатомия, Патофизиология и Съдебна медицина на бул. ,,Васил Априлов“ № 15а, гр. Пловдив“
Стойност: 469 733,20 лв.
РЗП 2529,21 м2, ЗП -749,6 м2

Саниране на сграда в двора на МУ-Пловдив, където се помещават катедри: Съдебна медицина, Патоанатомия, Патофизиология. Сградата е въведена в експлоатация през 1947 г. и е на три етажа, със сутерен, ползваем таван и Г-образно тяло с амфитеатрално разположена лекционна зала.
Изпълнени са следните мерки за енергийна ефективност: подмяна на дограма -117 м2, полагане на топлоизолационна система от EPS-1599 м2, цялостен ремонт и топлинно изолиране на покрив -791,34 м2, подмяна на улуци, водосточни тръби и казанчета, възстановяване на мълниезащитна инсталация, ремонт на ВиК и ел. инсталации – полагане на кабели и подмяна на осветителни тела, част ОВК – полагане на изцяло нова тръбна мрежа и монтаж на алуминиеви радиатори съгласно изискванията на архитектурния проект.