Изграждане на физкултурен и музикален салон – Детска ясла №15 Дара – Район Западен

Цялостно строителство на физкултурен и музикален салон за Детска ясла Дара

Населено място: гр. Пловдив

Възложител: Община Пловдив

Завършен на: 09.08.2013 г.

Основни дейности: Ремонтните дейности включваха:

  • демонтажни работи
  • бетонови дейности, включително шлайфан бетон
  • армировка, направа на зидария, кофраж, доставка и монтаж на 5 670 кг. метална конструкция
  • полагане на покривни и стенни панели
  • извършване на довършителни вътрешни работи
  • монтаж на алуминиева дограма по фасади
  • топлоизолация
  • изграждане на електроинасталация и ОВКИ.