Строителна компания ЦИД-АТЛАС

Строителна компания ЦИД-АТЛАС изпълнява своите задачи и проекти, прилагайки европейските стандарти на качество и опазване на околната среда. За да бъде в крак с времето и с иновациите в бранша, фирмата непрекъснато разширява и обновява дейността си. Услугите, които предлага включват цялостно изграждане и реконструкция на сгради с обществено предназначение, промишлени сгради, жилищно строителство, ландщафна архитектура, довършителни работи и реконструкция на архитектурни сгради и паметници на културата.

Обществени сгради

Строителство и реконструкция на болнични заведения, медицински центрoве, хотели, училища, детски градини, банкови офиси и др.

Промишлени сгради

Ново изграждане и реконструкция на панаирни палати, производствени халета, сгради за третиране на болнични отпадъци.

Жилищни сгради

Жилищно строителство – изграждане и реконструкция на кооперации и еднофамилни къщи, извършване на основен ремонт и обзавеждане.

Ландшафтна архитектура

Проектиране, изграждане и рекострукция на обществени места на открито – паркове и градини.

Проекти
Реализирани проекти на частни и обществени сгради. Цялостни и частични ремонти на  всички видове помещения.

Виж всички →

Последни новини
Следете всички важни събития от строителна компания ЦИД-АТЛАС

Виж всички →

Предстои да бъде открит сектор за изследвания с позитронно емисионен томограф в УМБАЛ „Свети Гeрги“

Предстои да бъде открит сектор за изследвания с позитронно емисионен томограф в УМБАЛ „Свети Гeрги“

Очаква се откриване на сектор за изследвания с позитронно емисионен томограф –РЕТ- СТ. В момента текат последни настройки на апаратурата и се правят замервания на място. Техниката вижда цялото тяло и притежава софтуер за изследване на сърце, черен дроб и бъбреци.

Усилени ремонтни дейности текат в сградата на БКПК, намираща се в гр. Павел баня

Усилени ремонтни дейности текат в сградата на БКПК, намираща се в гр. Павел баня

През месец октомври фирма „ЦИД АТЛАС“ ООД сключи договор с Областно пътно управление – Стара Загора за „Ремонт на МТД на АПИ – ОПУ – Стара Загора за 2015г. за извършване на ремонтни дейности на БКПК – гр. Павел баня.