Внедряване на енергийно-ефективни мерки в сградата на община Раковски

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, С АДРЕС : гр. РАКОВСКИ, обл. ПЛОВДИВ, пл. ”БЪЛГАРИЯ” №1.

РЗП: 1782,70 м2
Договор за изпълнение на СМР № 442/17.04.2018г. на стойност от 304 576,75 лв.
Проектното решение третира привеждане на обекта в съответствие със закона за енергийна ефективност, както и някои неотложни противопожарни мерки и осигуряване на достъпна среда към помещенията на втория и третия етажи в срок от 64 к. дни.
Основни дейности: Топлоизолация на покрив, стени, смяна на дограма, противопажарни мерки, изграждане на достъпна среда, включително за хора с увреждания.

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.