Проектиране и строителство за обособяване на сектор за стереотактична хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“

Изграждане на база за стереотактична хирургия по проекта за Създаване високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив

Извършихме проектиране и строителство на хирургична база, в която е монтирана най-модерната система за стереотактична радиохирургия, известна като Кибер нож (Cyber Knife).

Населено място: гр. Пловдив

Възложител: УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

Завършен на: 18.12.2015 г.

Основни дейности: По обхвата на поръчката са извършени следните дейности:

  • частично разрушаване на съществуваща сграда
  • извозване на отпадъците
  • груб строеж, състоящ се от направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон
  • направена е облицовка с еталбонд и предстенна обшивка с гипсокартон.
  • изградени са нови електрически, ВиК, ОВКИ и пожароизвестителна инсталации.