Проектиране и строителство за обособяване на сектор за стереотактична хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“

Проектиране и строителство за обособяване на сектор за стереотактична хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“

Изграждане на база за стереотактична хирургия по проекта за Създаване високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ...