„Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура в ДГ „Приятели” в гр. Куклен”

„Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура в ДГ „Приятели” в гр. Куклен”

Изцяло е обновен двора на детското заведение с площ от 4 061 кв.м.. Изградени са три детски площадки – две от тях за деца от възрастова група от 1 до 6 години и една площадка за деца от 6 до 12 години, една физкултурна площадка с комбинирани минифутболни врати и детски баскетболни кошове към тях. Физкултурната площадка е изпълнена със синтетична ударопоглъщаща саморазливна настилка, положена върху водоплътен асфалт, която позволява различно цветово решение, съобразено със спортовете, които ще се играят. Поради малката възраст на децата баскетболните очертания са направени като 4 кръга с различен цвят и различен брой точки, в зависимост от отдалечеността си от коша.

Изцяло е демонтирана съществуващата ажурна част от оградата и е поставена нова ограда.

Подновена е съществуващата настилка от тротоарни плочки на верандите и алеите около детската градина. Положени са вибропресовани бетонови блокчета на пясъчно легло по пешеходните площи. Изградени са нови алеи в северозападната част на парцела, където са новите площадки, за да се осигури достъп до тях. Поставени са 11 бетонови пейки с дървена седалка и 5 кошчета за отпадъци в близост до новите площадки.

Изградена е нова система за видеонаблюдение с цел повишаване безопасността на децата и система от алейно осветление.

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.