Референция от “ Военни клубове и военно-почивно дело „

Референция от “ Военни клубове и военно-почивно дело „

Удостоверение

… Предвид това, че обектът е паметник на културата, дейностите са изпълнени с нужната взискателност и добро качество, както и в съответствие с нормативните изисквания. Сроковете за строителство, както и договорените цени са спазени коректно.
Обектът е предаден и приет на 15.01.2016г. с Протокол за приемане на извършени строително-ремонтни и/или строително-монтажни работи.
Настоящето удостоверение се издава на “ ЦИД АТЛАС “ ООД, във връзка с участитето на фирмата в процедура за възлагане на обществени поръчки.

Изп. директор на “ Военни клубове и военно=почивно дело“

Петър Манолов

Август, 2016г.

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.