Референция от “ Община Марица „

Референция от “ Община Марица „

Удостоверение

… По качество на изпълнение на поръчката след извършения оглед на място е констатирано, че възложените РСМР са изпълнени с много добро качество и в съответствие с нормативните изисквания. Сроковете за строителство, както и договорените цени са спазени коректно.
Обектът е предаден и приет от комисия на 15.08.2016г. с Протокол за приемане на извършени строително-ремонтни и/или строително-монтажни работи.
В процеса на изпълнение на строителството на „ЦИД АТЛАС“ ООД се оказа лоялен и точен партньор, разполагащ с висококвалифицирани кадри, добри технологични възможности за качество изпълнение на сериозни и отговорни обекти в строителството.
Настоящето удостоверение се издава на „ЦИД АТЛАС“ ООД, във връзка с участието на фирмата в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Кмет на „Община Марица“

Димитър Иванов

Февруари, 2017г.

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.