Референция от Район Южен , Община Пловдив

Референция от Район Южен , Община Пловдив

Удостоверение

…“ ЦИД АТЛАС “ ООД изпълни качествено и в срок всички строително-монтажни работи съгласно условията на договора, нормативните изисквания и изискванията на Възложителя.
Обектът е приет от Възложителя с Акт Обр №15 от 15.12.2017г.

Настоящето удостоверение се издава на “ ЦИД АТЛАС “ ООД, за да послужи за участие в конкурси за възлагане на обществени поръчки.

Кмет на Район Южен

Борислав Инчев

Декември, 2017г.

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.