Референция от “ Община Пловдив „

Референция от “ Община Пловдив „

Удостоверение

… “ ЦИД АТЛАС “ ООД изпълни качествено и в срок всички строително-монтажни работи, съгласно условията на договора, нормативните изисквания и изискванията на Възложителя.

Обектът е приет от Възложителя с Акт. обр.15 от 12.03.2018г.

Зам. Кмет ОСУТСИ

инж. Димитър Кацарски

Юни, 2018г.

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.