Референция от “ Община Раковски “ , Област Пловдив

Референция от “ Община Раковски “ , Област Пловдив

Удостоверение

… „ЦИД АТЛАС“ ООД изпълни качествено и в срок всички строително-монтажни работи съгласно условията на договора, нормативните изисквания и изискванията на Възложителя.
Обектът е приет от Възложителя с Акт Обр. №15 от 21.07.2017г.

Настоящето удостоверение се издава на “ ЦИД АТЛАС “ ООД, за да послужи за участие в конкурси за възлагане на обществени поръчки.

Кмет на “ Община Раковски „

Павел Гуджеров

Юли, 2017г.

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.