Референция от ДПБ „Д-р Г.Кисьов“, Раднево

Референция от ДПБ „Д-р Г.Кисьов“, Раднево

Удостоверение

Строителните дейности, възложени на „ЦИД АТЛАС“ ЕООД са изпълнени в съответствие с проектните, нормативни и договорни изисквания.

В процеса на изпълнение на строителството фирмата се оказа лоялен и точен партньор, разполагащ с висококвалифицирани кадри, добри технологични възможности за качествено изпълнение на обекти в строителството.

Настоящето удостоверение се издава на „ЦИД АТЛАС“ ЕООД, във връзка с участието на фирмата в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Директор: д-р Тодор Иванов Толев

Декември, 2014г.

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.