Референция от Mедицински университет, Пловдив

Референция от Mедицински университет, Пловдив

Референция

Медицински университет, гр. Пловдив, със седaлище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15А, Булстат 000455471 дава настоящето удостоверение на „ЦИД АТЛАС“ ЕООД, със седалище: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 73А, ЕИК 825024892, с което удостоверява, че след проведен конкурс за възлагане на обществена поръчка за „Извършване на ремонт на съществуващ площадков етернитов водопровод на Медицински колеж към МУ – Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ Ns 120, горепосочената фирма е спечелила и изпълни:
Договор за изпълнение на СМР с предмет: „Извършване на ремонт на съществуващ площадков етернитов водопровод на Медицински колеж към МУ — Пловдив“, находящи се в гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ № 120.
Дата на договора: 12.03.2014г., с възлагателно писмо от 17.03.2014г. Срок на изпълнение: 18 календарни дни Обща стойност: 30 973,50 лева без ДДС.
Видове дейности:

I. Земни работи Изкоп с багер зем.почви; Ръчен изкоп зем.почви до 2м; Прехвърляне на зем.почви; Подложка от пясък; Натоварване на зем.почви на транспорт с багер; Превоз на зем.почви със самосвал на 20км.; Обратно засипване и уплътняване на земки почви;

II. Кофражни работи; Кофраж за стени и плочи

III. Бетонови работи; Бетон В20 за стени и плочи

IV. Водопроводни работи Доставка и монтаж на тръби PEHD 110 PN 10; Доставка и монтаж на тръби PEHD90 PN 10; Доставка и монтаж ка тръби PEHD63 PN 10; Доставка и монтаж на поц.тръби 2″ и 3″; Доставка и монтаж Т 110/1 1 0-1 Оатм.; Доставка и монтаж Т 110/90-10атм.; Доставка и монтаж Т 110/63- 10атм.; Доставка и монтаж Н 110/90-10атм.;Д-ка и монтаж ПФ връзка 90-10атм.; Д-ка и монтаж ПФ връзка 110-1 Оатм.;Д-ка и монтаж ПХ80/70-надземен; Д-ка и монтаж Св,фланец – Ф80;Д-ка и монтаж Св.фланец – Ф100;Д-ка и монтаж СК 100 с охр.гарн.; Д-ка и монтаж ТСК-2″ и 3″;Доставка и монтаж на бързи връзки 63/2″,90/3″;Доставка и монтаж коляно 1 l 0/90о, l 1 0/З0о,б3/30°;доставка и монтаж на тръба Ф 110 ПВЦ;

V. Възстановяване на настилки развaляне и възстановяване на асф. настилки-леко движение; Разваляне и възстановяване на тротоарни настилки; Разваляне и възстановяване на бордюри.

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.