Референция от Община Пловдив

Референция от Община Пловдив

Референция

Община Пловдив – Общниско предприятие „Траурна дейност“ – Пловдив, издава настоящата препоръка на фирма „ЦИД АТЛАС“ ЕООД, гр. Пловдив, която извърши строително монтажни работи на обект: „Изграждане на костница в Траурен парк „Север“.  Общата стойност на договора от 06.08.2013г. е 70 827,42 лв. без включен ДДС.

Всички СМР на горепосочения обект бяха извършени качествено и в рамките на определения срок от 34 /тридесет и четири/ календарни дни. Фирмата изпълнява строителството при стриктно спазване на одобрените проекти и на действащите в страната технически норми и изисквания по отношение качеството на влаганите материали и изпълнените строително-монтажни работи.

Основни дейности: изкопни, кофражни, бетонови работи, хидроизолация на външни стени и под, направа пердишна циментова замазка по подове и стьлбище, доставка и монтаж на метална витрина, изработка, доставка и монтаж на метална дограма и охранителни решетки, покрив – полагане на двупластова хидроизолация, PVC барбакан, улуци, фасадно боядисване, доставка и монтаж на подпрозоречни поли, доставка метални стелажи, направа ел инсталация – полагане на кабели СВТ, мълниеприемна мрежа по покрив и мълниеприемни отводнителни, заземителна уредба, осветителни тела, ключове, контакти и др. Вертикална планировка – тротоарна настилка, бетонови бордюри, настилка с бял декоративен чакъл.

Фирмата използва нови висококачествени строителни материали и технологии, чрез което гарантира дълготрайност на строителните конструкции и добрия естетически вид на крайния продукт. Ръководството и техническия персонал е с дългогодишен опит, отлично подготвен, което е предпоставка за създаване на добра организация и професионално изпълнение в съответствие с нормативните изисквания. С удоволствие и увереност препоръчваме фирмата на всички, които се надяват на коректно и пълноценно партньорство и на отлични специалисти.

Директор: Коста Попов
ОП „Траурна Дейност“

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.