Референция от община Раковски

Референция от община Раковски

Удостоверение

Община Раковски – област Пловдив, със седалище: гр. Раковски, пл. „България“ N 1, ЕИК 000471543 дава настоящето удостоверение на „ЦИД АТЛАС“ ЕООД, със седалище: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ N° 73а, ЕИК 825 024 892, с което удостоверява, че след проведен конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и реконструкция в рамките на съществуващия обем на зрителна зала в Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Раковски, с горепосочеката фирма е подписан договор NQ 163/10.06.2014г.

Дата на започване след възлагателно писмо от 06.10.2014г.
Срок на изпълнение: 45 календарни дни.
Стойност по договор: 179 913,60 лв. без ДДС
Видове работи:

Част: „Пожароизвестяване“ – Доставка и монтаж на кабел J-Y(L)У 2х0,5мм2, кабел J-Y(L)У Зх0,5мм2, кабел СВТ Зх1,5мм2, PVC тръба Ф11мм, PVC тръба Ф13мм, пожароизвестителка централа Matrix 2000- 8 зони, платка сградна автоматизация, оскова за коквенционален детектор-YBN-R/6, конвенционален димооптичен детектор, онвенционален ръчен пожароизвестител, изнесен светодиоден индикатор, сирена комбинирана със Строб- лампа със стандартна основа – 1Р-45, сирена комбикирана със Строб-лампа с влагозащ. основа DEEPBASE – 1Р-65, крайно устройство – Телефокен дайлер ParaVox-VD 710.

Част: „Електротехиическа“ – Доставка и монтаж на проводник JY(L)У – 2х0,8 мм2, кабел тип NHXH-FE 180/ЕЗ0 – Зх1,5мм2, кабел тип NHXH-FE 180/ЕЗО – Зх4мм2, кабел СВТ Зх1,5мм2, кабел СВТ Зх10мм2, PVC тръба Ф 13, PVC тръба Ф 16, PVC тръба Ф 23, Табло зала – по разчетна схема, централа за управление на ВСОДТ /24V/, бутон /за ръчно задействие/, лум.осв.тяло 2x18W, тип аплик,IР-20 за открит монтаж, лум.осв.тяло 1x26W, тип „ЛУНА“,1Р-20 за открит монтаж, лум.осв.тяло 2x26W, тип „ЛУНА“,1Р-20 за открит монтаж, лум. осв.тяло 4x14W,IP-20 за открит монтаж, акумулаторно осв. тяло 2x6W

Част: „Пожарогасене“ – Доставка и монтаж на дренчер висящ, месинг, К=80, спринклерен адаптор DN65-DN15 (резба), тетка DN50; DN65/DN50; DN80 – канал, коляно 90о DN50; 90о DN65 ; 90о DN80 – канал, редуцираща скоба DN80/DN65, тапа DN65, тръба DN50 IS065M, тръба DN65 IS065M, тръба DN80 IS065M, спирателен кран дренчерна завеса с четири ръчни бутона, колектор за противопожарен автомобил DN80, възвратна клапа DN80, спирателен кран DN80, свързваща скоба DN50; DN65; DN80, ЛОМЛА Diesel Q=798 л/мин., Р= 6 BAR, 22 kW, спирателен кран DN80 с флакци, възвратна клапа DN80 с фланци и др.

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.