Референция от „Технологичен център за спешна медицина“

Референция от „Технологичен център за спешна медицина“

Удостоверение

Дружество по ЗЗД, „Технологичен център за спешна медицина“ — Пловдив гр.Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15A , издава настоящото удостоверение на ЦИД-АТЛАС, гр. Пловдив, ул.“Капитан Райчо“ №73A, БУАСТАТ 825024892 въз основа на сключен доrовор от 05.09.2013г. с предмет на договора: „Извършване на строително-ремонтни дейности за нуждите на Технологичния центьр за спешна медицина – Пловидв“ по СОП 2 ,,Извършване на строително-ремонтни дейности във втори и трети корпус на Технологичния центьр за спешна медицина — Пловдив“
Стойност на договора за изпълнение: 253 101,26 лв. без ДДС
Изпълнен за срок от: 42 /четиридесет и два/ календарни.

Ремонтните дейности включваха: разваляне на тухлена зидария, демонтаж на фаянс, дървена и метална дограма, водосточни тръби и др., направа на фасадна вароциментова мазилка, настилка от гранитогресни плочи по стъпала, площадки и рампи, алуминиев парапет, латексова боя по стени и тавани, зидария с газобетонни блокове, монтаж на PVC дограма, направа топлоизолация по покрив, топлоизолация по фасади, ВИК, ОВО и ЕЛ. инсталация и др.

ЦИД-АТЛАС изпълни коректно договорните задължения на професионално ниво и в съответствие с действащите нормативни изисквания и одобрени проекти. Вложените материали отговарят на действащите нормативни уредби и изисквания на Възложителя. Разполага с комплексен персонал за успешно изпъnнение на всички етапи от строителството.

Обектът бе редовно въведен в експлатация с удостоверение № 037/25.02.014 г. на Главния архитект на Община Пловдив.
Удостоверението за добро изпълнение се издава, за да послужи за учасгие в конкурси за възлагане на обществени поръчки.

/Проф. д-р Стефан Костянев, дм/

Септември, 2014г.

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.