Референция №1 от УМБАЛ Свети Георги, Пловдив

Референция №1 от УМБАЛ Свети Георги, Пловдив

Удостоверение

…Строителните дейности, възложени на „ЦИД АТЛАС“ ЕООД се изпълняват в съответствие с проектните, нормативни и договорни изисквания. В съвместната си работа се убедихме, че компанията разполага с квалифициран инженерен и технически персонал и с необходимите ресурси за изпълнение на строителни обекти. Настоящето удостоверение се издава на „ЦИД АТЛАС“ ЕQОД, във връзка с участието на фирмата в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.