Референция №2 от УМБАЛ Свети Георги

Референция №2 от УМБАЛ Свети Георги

Удостоверение

Настоящето удостоверение се издава на ЦИД-АТЛАС в уверение на това, че в съответствие с договор № ПП-35-13 от 05.12.2013r., фирмата е избрана за главен изпълнител за извършване на строителни и монтажни работи по обособена позиция: „Доставка и монтаж на нови огнеустойчиви витрини за стълбищните клетки по пътищата за евакуация в хирургичния блок на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД“.

Стойност: 63 962,27 лв. без ДДС.
Срока на изпълнение на поръчката: 19 календарни дни.

1. По обхвата на поръчката, извършен е: Демонтанж на метални витрини с врати; Направа и монтаж на алуминиеви витрини с врати; Изкъртване около новомонтирана дограма; Шпакловка и латекс около новомонтирана дограма с ширина до 50 см.; Демонтаж на старо остъкляване; Доставка и монтахж на ново стъкло; Видове СМР надвишаващи договора: Изкъртване около новомонтирана дограма; Шпакловка и латекс около новомонтирана дограма с ширина до 50 см; Демонтаж на старо остъкляване; Доставка и монтаж на ново стъкло;
2. По качеството на изпълнение на поръчката: След извършения оглед на място, констатирахме, че възложените РСМР са изпълнени с много добро качество и в съответетвие с нормативните изисквания.
3. По състоянието на строителната площадка: Строителната площадка е изчистена и са извозени отпадъците.
Въз основа на горното строително-ремонтните работи са приети без забележки с Приемо-предавателен протокол от 03.01.2014г.
Строителните дейности, възложени на ЦИД-АТЛАС се изпълняват в съответствие с проектните, нормативни и договорни изисквания. В съвместната си работа се убедихме, че компанията разполага с квалифициран инженерен и технически персонал и с необходимите ресурси за изпълнение на строителни обекти
Настоящето удостоверение се издава на ЦИД-АТЛАС, във връзка с участието на фирмата в процедури за възлагане на обществени поръчки.
Изп. Директор: Проф. д-р Карен Джамбазов
Септември, 2014г.

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.