Референция №4 от УМБАЛ Свети Георги

Референция №4 от УМБАЛ Свети Георги

Удостоверение

Настоящето удостоверение се издава на „ЦИД АТЛАС“ ЕООД, ЕИК 825024892, в уверение на това, че фирмата е избрана за главен изпълнител на ОП с предмет: „Строително- ремонтни работи по болнични звена и обекти в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, обособени в позиции, съгласно приложение № 2— Количествени сметки — за СОП № 1— Строителни работи в Клиника по Инфекциозни болести — Трети блок“

Стойност: 119 417,32 без ДДС.
Срока на изпълнение: 22 календарни дни, възлагателно писмо от 10.02.2014г.

1. По обхвата на поръчката са извършени и приети следните РСМР с Протокол от 05.03.2014г.:

Част АС: Демонтаж балатум; Демонтаж на врати и прозорци, фаянс по стени, настилка с теракот; Изравнителна замаска по под; Зазиждане на отвори с итонг; Гипсокартонена конструкция по стени и тавани; Щендерна стена от гипсокартон; Вароциментова мазилка- хастар под фаянс; Фаянсова облицовка по стени; Теракот по подове; Настилка с балатум; Стьргане латекс и блажна боя по стени и тавани; Частична шпакловка; Латекс по стени тавани; Латексов грунд; Блажна боя по цокли; Китосване и шлайфане дървени врати; Блажна боя по дървена дограма; Блажна боя по радиатори и тръби; Блажна боя по мозаечни первази; Подмяна брави с дръжки на врати; Блажна боя по метални решетки; Почистване на олуци по покрив; Доставка и монтаж на олуци; Преrьрсване покрив с керемиди; Обшивка с подцинкована ламарина по комини;

Част ВиК: Демонтаж клозетни седала; Демонтаж мивка-фаянсова; Демонтаж смесителна и душ батерия; Демонтаж водопровод от поцинковани тръби; Направа улеи за водопроводна инсталация; Водопровод РР — Ф 20; Доставка и монтаж СК-1/2″; Доставка и монтаж тоалетно седало с казанче; Доставка и монтаж тоалетна мивка; Доставка и монтаж смесителна батерия; Доставка и монтаж душ батерия; Доставка и монта.ж подови сифони-рогови; Канализация PVC — Ф 50; Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор;

Част ЕЛЕКТРО: Демонтаж осветителни тела; Доставка и монтаж ЛОТ — 3x36w; Доставка и монтаж ЛОТ — 2x36w; Доставка и монтаж плафониери за антре; Доставка и монтаж противовлажни осветители тела; Подмяна на ключове и контакти;

Част ОВИ: Подмяна щранг за sодно отопление; Доставка и монтаж адаптор; Доставка и монтаж на сферични кранове; Демонтаж на кранове до ф40; Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител; Сваляне и качване на чугунени радиатори, промиване; Доставка и монтаж на радиаторни вентили; Направа топла проба на отоплително тяло при отоплителна инсталация безправа студена проба на отоплителни тела; Доставка и монтаж на топлоизолация; Доставка и монтаж на ел. задвижка „DAMFOST“; Доставка и монтаж на трипътен вентил; Доставка и монтаж на електронен блок за управление; Доставка и монтаж на датчик за температура; Доставка и монтаж на ел. тьбло; Демонтаж на черни тръби; Отстраняване на нововъзникнал теч по хоризонтален щранг.

2. По качество на изпълнение на поръчката: След извършения оглед на място, констатирахме, че възложените PCMP са изпълнени с много добро качество и в съответствие с нормативните изисквания.

3. По състоянието на строителната площадка: Строителната площадка е изчистена и са извозени отпадаците.

Строителните дейности, възложени на „ЦИД АТЛАС“ ЕООД се изпълняват в съответствие с проектните, нормативни и договорни изисквания.

В съвместната си работа се убедихме, че компанията разполага с квалифициран инженерен и технически персонал и с необходимите ресурси за изпълнение на строителни обекти.

Настоящето удостоверение се издава на „ЦИД АТЛАС“ ЕООД, във връзка с участието на фирмата в процедури за възлагане на обществени поръчки и навсякъде другаде, където е необходимо.

Изп. Директор: Проф. д-р Карен Джамбазов
Септември, 2014г.

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.