Референция №7 от УМБАЛ“ Свети Георги “ , град Пловдив

Референция №7 от УМБАЛ“ Свети Георги “ , град Пловдив

Удостоверение

… По качеството на изпълнение на поръчката – възложените РСМР са изпълнени с много добро качество и в съответствие с нормативните изисквания. Сроковете за строителството, както и договорените цени са спазени коректно.
Обектът е предаден и приет от комисия с Констативен акт за установяване годността на строежа – Протокол обр.15 от 18.12.2015г.
В процеса на изпълнение на строителството „ЦИД АТЛАС“ ООД се оказа лоялен и точен партньор, разполагащ с висококвалифицирани кадри, добри технологични възможности за качествено изпълнение на сериозни и отговорни обекти в строителството.
Настоящето удостоверение се издава на „ЦИД АТЛАС“ ООД, във връзка с участието на фирмата в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Изп. директор на Умбал “ Свети Георги „

Карен Джамбазов

Февруари, 2016г.

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.