Референция №8 от УМБАЛ “ Свети Георги “ , град Пловдив

Референция №8 от УМБАЛ “ Свети Георги “ , град Пловдив

Удостоверение

… По качеството на изпълнение на поръчката – възложените РСМР са изпълнени с много добро качество и в съответствие с нормативните изисквания. Сроковете за строителството, както и договорените цени са спазени коректно.
Обектът е предаден и приет на 26.11.2015г. с Протокол обр. 19 и Констативен акт за установяване годността на строежа – Протокол обр.15 от 04.12.2015г.
В процеса на изпълнение на строителството “ ЦИД АТЛАС “ ООД се оказа лоялен и точен партньор, разполагащ с висококвалифицирани кадри, добри технологични възможности за качествено изпълнение на сериозни и отговорни обекти в строителството.

Настоящето удостоверение се издава на “ ЦИД АТЛАС “ ООД, във връзка с участието на фирмата в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Изпълнителен директор на Умбал “ Свети Георги „

доц. д-р Марин Атанасов

Февруари, 2016г.

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.