Референция №9 от УМБАЛ “ Свети Георги “ , град Пловдив

Референция №9 от УМБАЛ “ Свети Георги “ , град Пловдив

Удостоверение

…“ ЦИД АТЛАС “ ООД изпълни качествено и в срок всички строително-монтажни работи съгласно условията на договора, нормативните изисквания и изискванията на Възложителя.
Обектът е приет от Възложителя с Приемо-предавателен протокол от 12.03.2018г.

Настоящето удостоверение се издава на “ ЦИД АТЛАС “ ООД, за да послужи за участие в конкурси за възлагане на обществени поръчки.
Изпълнителен директор на УМБАЛ “ Свети Георги „

Проф. д-р Карен Джамбазов

Май, 2018г.

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.