Внедряване на енергийно ефективни мерки в община Раковски

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ С АДРЕС: ГР. РАКОВСКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, ПЛ. БЪЛГАРИЯ“ № 1“, а именно: топлинна изолация на външни стени на 650 кв.м.; подмяна на амортизирана дървена дограма на 50 кв.м.; топлоизолация на покрив на 560 кв.м.

Проектът се финансира със средства по договор, сключен между Община Раковски и Националния доверителен екофонд

Галерия: