Предстои откриване на новоизграденият „Сектор за стереотактична радиохирургия“  в УМБАЛ „Свети Георги“

Предстои откриване на новоизграденият „Сектор за стереотактична радиохирургия“ в УМБАЛ „Свети Георги“

Премиерът Бойко Борисов, заедно с министър Петър Москов се очаква да пристигнат на 21 декември в Пловдив за откриване на новоизграденият „Сектор за стереотактична радиохирургия“ в УМБАЛ “Свети Георги“.

Предстои да бъде открит сектор за изследвания с позитронно емисионен томограф в УМБАЛ „Свети Гeрги“

Предстои да бъде открит сектор за изследвания с позитронно емисионен томограф в УМБАЛ „Свети Гeрги“

Очаква се откриване на сектор за изследвания с позитронно емисионен томограф –РЕТ- СТ. В момента текат последни настройки на апаратурата и се правят замервания на място. Техниката вижда цялото тяло и притежава софтуер за изследване на сърце, черен дроб и бъбреци.

Усилени ремонтни дейности текат в сградата на БКПК, намираща се в гр. Павел баня

Усилени ремонтни дейности текат в сградата на БКПК, намираща се в гр. Павел баня

През месец октомври фирма „ЦИД АТЛАС“ ООД сключи договор с Областно пътно управление – Стара Загора за „Ремонт на МТД на АПИ – ОПУ – Стара Загора за 2015г. за извършване на ремонтни дейности на БКПК – гр. Павел баня.