Пристройка на нова сграда към детска градина „Щастливо детство“ гр. Раковски

Пристройка на нова сграда към детска градина „Щастливо детство“ гр. Раковски

Обектът представлява, нова сграда с монолитна стоманобетонна конструкция към съществуваща ДГ „Щастливо Детство“. Сградата е двуетажна, като на първо ниво е предвиден физкултурен салон.