През 1993 година…

1ЦИД-АТЛАС е основана през 1993 г. от инж. Петър Пашев с основен предмет на дейност – инженеринг в областта на строителството, вкл. предпроектни проучвания, проектиране, изграждане, обзавеждане и оборудване на комплексни обекти, конструиране и изработка на сложни детайли от алуминиева дограма по различни системи.

Днес, благодарение на приемствеността и натрупания 30 годишен опит, ние с увереност можем да предоставим на нашите клиенти качество при изграждането, преустройството, реконструкцията и модернизацията на жилищни, промишлени и обществени сгради, обновяването и рехабилитацията на пътна и градска инфраструктура.

Клиентите ни могат да се доверят на нашия професионализъм, съчетан със стриктно придържане към съгласуваните план-графици и цени, постоянен мониторинг и контрол на всички етапи от реализацията на проекта.

Ние разполагаме с екип от квалифициран инженерно-технически състав, строителни работници, технически специалисти и мениджъри. Фирмата се придържа към политика на подобряване и разширяване на квалификацията на своите служители.

Използваме съвременни технологии и материали в строителството и производството на строителни изделия. Постоянно разширяваме и подобряваме собствената си материално-техническа и производствена база.

ЦИД- АТЛАС е сертифицирано по ISO 9001: 2015, ISO 45001: 2018 и ISO 14001:2015. Полагаме усилия за непрекъснато подобряване на качеството на услугите, които предлагаме, спазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, както и адекватно управление на аспектите на околната среда.

Стремим се клиентите ни да са удовлетворени от нашаите услуги, като стриктно изпълняваме изискванията им и ги синхронизираме с нормативните разпоредби.