Удостоверения

ISO 14001:2015

С настоящия сертификат се одобрява регистрацията при безусловно спазване на правилата и условията за сертификация

Обхват на сертификацията:
Инженеринг и строителство – реконструкция, модернизация, мерки за енергийна ефективност на жилищни, промишлени и сгради с обществено предназначение; Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, метални конструкции и съоръжения; Изграждане и ремонт на ВиК мрежи и отоплителни инсталации; Ландшафт, обновяване и рехабилитация на пътна и благоустройствена инфраструктура.

ISO 9001:2015

С настоящия сертификат се одобрява регистрацията при безусловно спазване на правилата и условията за сертификация

Обхват на сертификацията:
Инженеринг и строителство – реконструкция, модернизация, мерки за енергийна ефективност на жилищни, промишлени и сгради с обществено предназначение; Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, метални конструкции и съоръжения; Изграждане и ремонт на ВиК мрежи и отоплителни инсталации; Ландшафт, обновяване и рехабилитация на пътна и благоустройствена инфраструктура.

ISO 27001:2013

С настоящия сертификат се одобрява регистрацията при безусловно спазване на правилата и условията за сертификация

Обхват на сертификацията:
Инженеринг и строителство – реконструкция, модернизация, мерки за енергийна ефективност на жилищни, промишлени и сгради с обществено предназначение; Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, метални конструкции и съоръжения; Изграждане и ремонт на ВиК мрежи и отоплителни инсталации; Ландшафт, обновяване и рехабилитация на пътна и благоустройствена инфраструктура.

ISO 45001:2018

С настоящия сертификат се одобрява регистрацията при безусловно спазване на правилата и условията за сертификация

Обхват на сертификацията:
Инженеринг и строителство – реконструкция, модернизация, мерки за енергийна ефективност на жилищни, промишлени и сгради с обществено предназначение; Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, метални конструкции и съоръжения; Изграждане и ремонт на ВиК мрежи и отоплителни инсталации; Ландшафт, обновяване и рехабилитация на пътна и благоустройствена инфраструктура.