Предстои да бъде открит сектор за изследвания с позитронно емисионен томограф в УМБАЛ „Свети Гeрги“

Очаква се откриване на сектор за изследвания с позитронно емисионен томограф –РЕТ- СТ

IMG_20151214_111109

В момента текат последни настройки на апаратурата и се правят замервания на място. Техниката вижда цялото тяло и притежава софтуер за изследване на сърце, черен дроб и бъбреци.
Договорът за изпълнение на обект: Строителни работи по изграждане на сектор за изследвания с РЕТ – СТ“, бе сключен на 01.07.2015г. и възложен за изпълнение през месец септември тази година. Изпълните дейстости от фирма „ЦИД АТЛАС“ ООД за пристрояване и изграждане на обекта са:
Направа на груб сроеж включващ изкоп, направа на армировка и кофраж, полагане на бетон.
Направа на предстенни обшивки с гипсокартон, оловна защита по тавани и врати в активна зона, на антибактериален окачен таван, полагане на антибактериална станна и подова настилка, изработка доставка и монтаж на PVC дограма и др.
Направа на нова ВиК, ОВКИ и ел. инсталации.

Галерия: