Пристройка на нова сграда към детска градина „Щастливо детство“ гр. Раковски

В края на 2018 стартира проект за ПРИСТРОЙКА НА НОВА СГРАДА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”- две нови градински групи и физкултурен салон и топла връзка към съществуваща сграда в кв. Секирово, гр. Раковски

Стойност на договора: 499 569,69 лв.
РЗП: 821,14 м2

В новите две дневни градински група ще се приемат деца от тригодишна до седемгодишна възраст за дневен престой. Броят на децата за една дневна група е от 20 до 25 деца.
Обектът представлява, нова сграда с монолитна стоманобетонна конструкция към съществуваща ДГ „Щастливо Детство“. Сградата е двуетажна, като на първо ниво е предвиден физкултурен салон.

За всяка група на двата етажа са предвидени всички помещения, които са съобразени като площи с изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ., бр. 5 от 2016 г., попр. бр. 13 от 2016 г.) и с необходимото технологично оборудване.
Строителството върви според предвидиения график и се очаква въвеждането в експлоатация да се осъществи преди началото на летния сезон.

Галерия