Изненандваща проверка на обект направиха кметовете на район Южен и голяма Община

 Кметът на голяма Община – Иван Тотев и кметът на район Южен – Борислав Инчев на проверка на обект ДГ Ралица

Кметът на голяма Община – Иван Тотев и кметът на район Южен – Борислав Инчев на проверка на обект ДГ Ралица

В понеделник – на 20.03.2017, кметът на район Южен – Борислав Инчев и кметът на голяма Община – Иван Тотев направиха проверка на обект: „Разширение, пристройка и реконструкция на Детска градина с яслена група „Ралица“ за 4 групи в УПИ ІІ-534.894, обединено детско заведение кв. 39а по плана на квартал „Коматево““. След направената проверка на място се установи, че работите вървят по план и градината ще бъде завършена в срок.