Продължават ремонтните дейности по „Финалната кула“ на Гребната база

Усилени ремонтни дейности на Гребната

На 22.05.2015г. ЦИД „Атлас“ ООД подписа договор за извършане на текущи ремонтни дейности на Финален комплекс – Гребен олимпийски канал, СК „Отдих и култура“. Договорът е със срок на изпълнение от 30 календарни дни.

IMG_5158

Техническите спецификации по проекта са изготвени от инж. Георги Петков главен експерт в дирекция „Спорт и младежки дейности” при Община Пловдив.

В момета текат усилени ремонтни дейности на обекта, като за периода от 30 дни се предвижда следните строителни дейности да бъдат осъществени: Премахване на съществуващата метална дограма и подмяната ѝ с нова PVC дограма, демонтиране на външното стоманобетоново стълбище, окаченият таван на терасата ще бъде от PVC плоскости. На терасата ще се монтират мраморни плочи с ширирина до 20 см. и дебелина до 23 см. Тротоарните плочи около сградата да бъдат сменени с нови – цветни, шестоъгълни.