Строително ремонтни работи на обект УМБАЛ св. Георги

„Строително ремонтни работи на обект „ Пребазиране на Клиника по Нервни болести на етажи 4 и 5, сектор „Е” и преструктуриране на клинични звена: Клиника по Ортопедия и травматология, Клиника по лицево – челюстна хирургия, Отделение по Пластично – възстановителна хирургия за деца на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД”

Стойност на договора: 849 702,20 лв без ДДС
Срок за изпълнение: 75 / седемдесет и пет / календарни дни
Начална дата: 19.06.2017г.
Крайна дата: 12.03.2018г.
РЗП: 2955 м2

Изготвен бе график за свобождаване на помещения, така че да не се възпрепятства работата на лекарите и да се обгрижват пациентите.
Има доста конструктивни промени, предвидени и изпълнени по проект на архитектурно студио „Шейп Консепт“ ООД. Реконструкция и същевременно модернизация на помещения, които не са ремонтирани от години.

Галерия: