Саниране на сграда към МУ Пловдив, катедри: Съдебна медицина, Патоанатомия, Патофизиология

Предмет на договора: Саниране на сграда „ Патоанатомия, Патофизиология и Съдебна медицина на бул. ,, Васил Априлов“ № 15а, гр. Пловдив“
Стойност: 469 733,20 лв.
РЗП 2529,21 м2, ЗП -749,6 м2

През март 2019 ЦИД АТЛАС ООД започна саниране на сграда в двора на МУ-Пловдив, където се помещават катедри: Съдебна медицина, Патоанатомия, Патофизиология. Сградата е въведена в експлоатация през 1947 г. и е на три етажа, със сутерен, ползваем таван и Г-образно тяло с амфитеатрално разположена лекционна зала.
Предвиждат се за изпълнение следните мерки за енергийна ефективност: подмяна на дограма, полагане на топлоизолационна система от EPS, топлинно изолиране на под и покрив, пътни и съобщителни връзки, довършителни работи съгласно архитектурния проект.
Чрез предвидените строително-монтажни работи се осигурява икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората и едновременно с това се подобрява общия естетически вид на сградата.

Галерия