Първа копка на обект: „Ритейл парк – Първомай” – Магазини за хранителни и промишлени стоки в гр. Първомай

Първа копка на обект: „Ритейл парк – Първомай” – Магазини за хранителни и промишлени стоки в гр. Първомай

На 07.07.2021 год. бе направено официална откриване на строителната площадка на обект: „Ритейл парк – „Първомай““- магазини за хранителни и промишлени стоки.